Arriba
Image Alt
Turismo responsable

Sustentabilidade

Un turismo responsable. Este é o firme compromiso de Casa das Xacias para contribuír aos Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS): unha chamada universal para acabar coa pobreza, protexer ao planeta e garantir a paz e a prosperidade en todo o mundo

Respetamos nuestro entorno natural

Respectamos a nosa contorna natural

Conocemos, respetamos y fomentamos las tradiciones locales

Coñecemos, respectamos e fomentamos as tradicións locais

Fomentamos el consumo de productos de temporada con nuestro huerto ecológico

Fomentamos o consumo de produtos de tempada co nosa horta ecolóxica

Damos a coñecer a gastronomía e os viños da zona, así como os produtores locais

Hacemos un uso responsable del agua y lo fomentamos con nuestros clientes. En Galicia también hay sequía…

Facemos un uso responsable da auga e fomentámolo cos nosos clientes. En Galicia tamén hai seca…

Minimizamos la generación de residuos y reciclamos cuando es posible

Minimizamos a xeración de residuos e reciclamos cando é posible

Buscamos el bienestar de nuestros trabajadores, fomentamos el empleo local e inclusivo

Buscamos o benestar dos nosos traballadores, fomentamos o emprego local e inclusivo

Desarrollamos políticas y fomentamos medidas para la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres de la empresa

Desenvolvemos políticas e fomentamos medidas para a igualdade de trato e oportunidades entre homes e mulleres da empresa

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e o Turismo Rural

O 25 de setembro de 2015, a Asemblea Xeral das Nacións unidas aprobou a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, un marco que inclúe 17 obxectivos e 169 metas para que os estados, a sociedade civil e o sector privado poden orientar e medir as súas achegas ao desenvolvemento sustentable para 2030. Os seus 17 Obxectivos perseguen erradicar a pobreza, protexer o planeta e garantir a igualdade e a prosperidade para todos.

O turismo aparece nas metas dos seguintes Obxectivos: ODS 8: Traballo decente e crecemento económico, ODS 12: Produción e consumo responsables e ODS 14: Vida submarina. Con todo, grazas ao seu alcance e ao seu impacto, o turismo pode axudar de forma directa ou indirecta a lograr calquera dos 17 Obxectivos.

Política de sustentabilidade

En Casa das Xacias aliñámonos con todos os ODS e comprometémonos a colaborar coa implementación gradual dos obxectivos de desenvolvemento sustentable propostos pola ONU para mellorar a vida das persoas, e consolidar un planeta rexido pola paz, a prosperidade e as alianzas.

Compromisos de sustentabilidade derivados

  • Promover a información e o coñecemento dos ecosistemas que nos rodean
  • Impulsar a economía local, o comercio de proximidade e a produción local
  • Dinamizar, informar e promover alianzas sobre o cumprimento dos ODS
  • Fomentar o consumo sustentable e as accións na Reserva da Biosfera Ribeira Sacra

Compromisos ambientais derivados

  • Cumprir a lexislación ambiental vixente e todos os compromisos para a protección do medio ambiente
  • Fomentar o uso de enerxía limpa e renovable
  • Fomentar a reciclaxe e a produción sustentable
  • Asegurar o abastecemento de auga limpa e dun saneamento eficiente
Onde podes atoparnos

Localización

Tes algunha dúbida?