Casa das Xacias

No corazón de Galicia, 
no corazón da Ribeira Sacra.

 

[mapsmarker marker=”1″]

Dirección: Airoá , nº3 27516, Pesqueiras- Chantada LUGO
Coordenadas: W 7 74´08¨¨ N 46 63″ 29″
Elevación: 556 metros
•    45 km dende Ourense
•    95 km dende Santiago de Compostela
•    55 km dende Lugo
•    148 km dende Coruña
•    139 km dende Vigo
•    149 km dende Pontevedra